Page

 

 

مهندس علــی زارعــی

خداوند عزوجل را سپاس می گـویم که توفیق خدمتگزاری به مردم شریف و ولایتمدار چغادک را به اینجانب عطا نمود.


ارتقا مبلمان بلوار امام خمینی
news code : 3091  |  event date : Tue Apr 30, 2024
آگهی مزایده عمومی یك مرحله ای كیوسك های واقع در پارك خلیج فارس
news code : 3090  |  event date : Tue Apr 30, 2024
شهرداری چغادک در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر چغادک، کیوسک های واقع در پارک خلیج فارس را از طریق مزایده کتبی با مشخصات مشروحه ذیل به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
تقدیر از شورای اسلامی شهر همزمان با روز شورا
news code : 3092  |  event date : Sun Apr 28, 2024
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی،در اقدامی شایسته در جلسه ای که با حضور شهردار و کلیه کارکنان شهرداری ، فرمانده حوزه مقاومت رمضان و گروهی از بسیجیان ،رئیس و یا نمایندگان روسای ادارا ...
Page1of212123456...212.Next.GO6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0