پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  نام و نام خانوادگي :  کد ملی :  تاریخ تولد :  محل تولد :  تلفن همراه :  تلفن ثابت :  پست الکترونيک :
              
  آدرس محل سکونت :  
  آدرس محل کار :  
  آخرین مدرک تحصیلی و رشته :  
  شغل و سمت :  
  به چه میزان مایل به صرف وقت در اتاق فکر شهرداری هستید ؟
  مناسب ترین روز جهت برگزاری جلسه اتاق فکر از نظر شما :
  مناسبترین ساعات برای حضور شما در اتاق فکر :
  1- تخصص یا توانایی اصلی شما در چه زمینه ای است ؟
  -2 در صورتی که در تشکل یا انجمن های دولتی و غیر دولتی عضو هستید ذکر فرمایید.
  -3 از جلسات اتاق فکر چه انتظاری دارید؟
  تکمیل این فرم به منزله تمایل به عضویت در اتاق فکر شهرداری چغادک است، لطفا دلیل این تمایل را بیان کنید.
  عضویت افراد در کارگروهای اتاق فکر
  اعضا کارگروه  زیباسازی  خدمات شهری و فضای سبز  شهرسازی و عمران  فرهنگی و اجتماعی
  هنرمندان- خیرین- پزشک-معتمدان،دانشجو-دانش آموز پایگاه بسیج و .....        
  ارسال

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0