پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


1- همشهريان عزيز، قبل از انجام هرگونه معاملات ملكي، جهت آگاهي از عقب نشيني ملك، به شهرداري مراجعه فرماييد.

 2-    يك ساختمان مناسب از نظر اصول مهندسي، بايد روي زميني بنا گردد كه قابليت تحمل بار ساختمان را داشته باشد تا در مقابل عوامل جوي و طبيعي آسيب نبيند. لذا قبل از شروع هر سازه، نسبت به روشن شدن وضعيت ملك مورد نظر، به شهرداري مراجعه فرماييد.

3-    مي توان با مشورت گرفتن از كارشناسان امور ساختماني، بيشترين بهره وري را داشت.

 
 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0