پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دین:
    از نظر دین ساکنان شهر چغادک پیرو دین اسلامی و همگی شیعه می باشند .
زبان:
    زبان اکثریت مردم چغادک بوشهری می باشد .اما دارای گویش های متفاوتی نیز می باشد چنانچه عربها،تنگستانیها،دشتی ها و مردمانی از  سایر شهرها  کشور و روستاهای اطراف نیز در این شهر ساکن هستند.
خصوصیت اجتماعی:
      از لحاظ خصوصیات اجتماعی  شاهد 2 تقسیم بندی می باشیم.
  1. چغادک شرقی
  2. چغادک غربی 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0