پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

    شهر چغادک در بخش مرکزی شهرستان بوشهر در فاصله 15 کیلومتری مرکز استان بوشهر واقع شده است.

    شهر چغادک با مساحت 279هکتار به دو قسمت کوی غربی با مساحت 100 هکتار و کوی شرقی با مساحت 179 هکتار تقسیم می شود .

    چغادک در سال79 توسط هیات وزیران به عنوان شهر شناخته شد و جمعیت این شهر در حال حاضرقریب به20000  می باشد .


 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0