عنوان : گزارش تصویری ایستگاه شادمانه
کد خبر : ۲۶۶۸
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ 
ساعت : ۷:۴۶:۴۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی د در راستای طرح نشاط اجتماعی و شهر دوستدار کودک ایستگاه شادمانه به وقت بازی و شادی برگزار گردید.


5.1.0.0
V5.1.0.0