راههای کاهش تولید زباله

توضيحات

اولین کار و اولویت مدیریت پسماند کاهش تولید زباله می باشد به عبارتی دیگر قبل از هرگونه برنامه ریزی و هزینه در سلسله مراتب مدیریت پسماند شهری باید از میزان آن کاست:

1-خرید مایحتاج روزمره براساس نیاز

2-دقت در خرید وسایل و کالاهایی با بسته بندی کمتر و ماندگاری بالاتر برای مثال استفاده از جاپمپی مایع دستشویی به جای استفاده از ظرف های سیار)

3-استفاده از زنبیل و ساک های پارچه ای به جای کیسه های نایلونی در حمل مواد غذایی و نان روزمره

4-استفاده از نایلونهای بزرگتر به جای چندین نایلون کوچک در حمل کالاهای خریداری شده

بازگشت

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

5.1.0.0
V5.1.0.0