در حفظ و نگهداری وسایل نقلیه عمومی شهرمان کوشا باشیم!

توضيحات

در حفظ و نگهداری وسایل نقلیه عمومی شهرمان کوشا باشیم!

زیرا که این وسایل متعلق به یک سازمان خاص نیست، بلکه متعلق به تک تک شهروندان است.

مطمئناً دیدن صندلی های پاره و یا خواندن یادگاری های نوشته شده بر روی صندلی و بدنه ی اتوبوس شهرمان برای هیچ شهروندی دلنشین نخواهد بود !!!

 

بازگشت

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

5.1.0.0
V5.1.0.0