از ریختن هر زباله ای در مکان نامناسب پرهیز نماییم،    

از ریختن هر زباله ای در مکان نامناسب پرهیز نماییم،

چه در وسایل نقلیه عمومی چه در سطح شهر و یا هر مکان عمومی دیگر حتی در حد یک پوسته تخمه آفتابگردان !!! زیرا که این وجه مشترک همه شهروندان است که دوست داشته باشند شهرشان در پاکیزگی و تمیزی نمونه و اُلگو باشد .