پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Page

 

 

مهندس علــی زارعــی

خداوند عزوجل را سپاس می گـویم که توفیق خدمتگزاری به مردم شریف و ولایتمدار چغادک را به اینجانب عطا نمود.


news code : 2817  |  event date : Wed Sep 23, 2020
شهرداری چغادک در نظر دارد نسبت به فروش زمین به شماره پلاک3760/4023 به مساحت 893/94متر مربع به آدرس :چغادک - بزرگراه بوشهرَبرازجان، روبروی کلانتری به مالکیت شهرداری و از طریق مزایده اقدام نمایید. ...
news code : 2816  |  event date : Wed Sep 23, 2020
شهرداری چغادک در نظر دارد نسبت به فروش زمین به شماره پلاک3760/4035 به مساحت 1547 مترمربع به آدرس :چغادک - بزرگراه بوشهرَبرازجان، روبروی کلانتری به مالکیت شهرداری و از طریق مزایده اقدام نمایید. متق ...
news code : 2815  |  event date : Wed Sep 23, 2020
اولویت واگذاری با افراد ساکن چغادک می باشد.
Page1of174123456...174.Next.GO  September 2020  
 
No records found.
 
 
 
 
5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0